Nội dung trùng lặp là gì?

Nội dung trùng lặp (tiếng anh là Duplicate Content) được hiểu là một nội dung xuất hiện ở nhiều nơi. “Một nơi” được định nghĩa là địa điểm có địa chỉ URL duy nhất – bởi vậy, nếu cùng một nội dung xuất hiện ở nhiều địa chỉ URL, bạn đã có nội dung trùng lặp.

Nội dung trùng lặp có thể ảnh hưởng đến bảng xếp hạng của công cụ tìm kiếm. Khi có nhiều phần, nội dung “tương đối giống nhau” ở nhiều nơi thì công cụ tìm kiếm có thể quyết định phiên bản nào phù hợp hơn với một truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Nội dung trùng lặp có ảnh hưởng như gì không?
1. Đối với công cụ tìm kiếm
Nội dung trùng lặp trong Website có ba vấn đề chính với công cụ tìm kiếm:
– Họ không biết phiên bản nào chính xác là nguồn gốc => loại trừ khỏi chỉ số của họ.
– Họ không biết liệu nên chỉ đạo các số liệu liên kết (tin cậy, thẩm quyền, văn bản neo, liên kết vốn chủ sở hữu,…) vào một trang hoặc giữ nó tách ra giữa nhiều phiên bản.
– Họ không biết phiên bản nào sẽ xếp hạng cho kết quả truy vấn.

2. Đối với chủ website:
Khi website bị phát hiện trùng lặp nội dung, Trang web có thể bị rớt xếp hạng và giảm traffic. Những tổn thất này thường xuất phát từ hai vấn đề chính:

– Để có trải nghiệm tìm kiếm tốt nhất, công cụ tìm kiếm sẽ ít khi hiển thị nhiều URL của cùng một nội dung và do đó buộc phải chọn URL nào có thể sẽ là kết quả tốt nhất. Việc này khiến cho nội dung không hiệu quả.

– Khi Link Building bạn phải đưa về nhiều URL khác nhau nhưng cùng một nội dung ứng các cụm từ tìm kiếm đó. Thay vì tất cả các liên kết gửi đến tới một nội dung. Bởi vì các liên kết là một yếu tố xếp hạng, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị tìm kiếm của một mẫu nội dung phù hợp.

Làm sao để tránh nội dung trùng lặp:
– Không đánh cắp nội dung từ những website khác
– Thường xuyên kiểm tra trùng lặp nội dung trên website của mình
– Đồng thời kiểm tra xem nội dung của website mình có đang bị trang web nào khác đánh cắp không
– Nếu có nhiều URL trên cùng một domain trỏ đến cùng một nội dung thì hãy chọn một URL để được spider đánh chỉ mục, và dùng robots.txt ngăn những URL còn lại.
– Sử dụng công cụ kiểm tra trùng lặp loại bỏ trang trùng lặp hoặc ngăn các spider đánh chỉ mục những trang này ngay trên website.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các bạn có thêm kiến thức khi sử dụng website và đặc biệt là khi muốn seo website đạt kết quả tốt.