Hôm nay ngày 06/09/2022 tại văn phòng công ty Minh Dương Media, chị Nguyễn Thị Hảo được bổ nhiệm lên chức vụ Leader Seo. Chị Hảo đã nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo với những nỗ lực cống hiến, đóng góp không ngừng của chị trong suốt thời gian qua.

Với cương vị mới này chúc chị sẽ đạt được nhiều thành tựu mới giúp công ty ngày càng phát triển hơn nữa.