Đi làm nghiêm túc là thế nhưng khi đi chơi thì team Minh Dương vẫn lầy, nhây và quẩy hết mình với đồng đội.
Hẹn gặp lại Đà Nẵng một ngày không xa!