Ngày 5/4 buổi lễ chuyển giao nhiệm kỳ Vision Chapter giữa các chủ doanh nghiệp đã diễn ra vô cùng thành công. Chúc mừng sếp Thương – CEO Minh Dương Media nhậm chức chủ tịch BNI Vision Chapter nhiệm kỳ thứ 12.
Chúc sếp sẽ có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ tại vị trí mới 🎉
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER
 
BUỔI LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHỦ TỊCH BNI VISION CHAPTER