“Nếu thế giới chỉ tồn tại đàn ông, vĩnh viễn nhân loại sẽ không tìm ra định nghĩa về cái đẹp”.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Minh Dương ADS xin gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến một nửa thế giới, những người phụ nữ tuyệt vời và luôn xứng đáng được tôn vinh!