Kỷ niệm du lịch Thung Nai – Hòa Bình 2017 của toàn toàn bộ nhân viên Công ty truyền thông phát triển Minh Dương với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.