Tháng 11/2018 Công ty truyền thông phát triển Minh Dương tổ chức du lịch Sapa – Lào Cai cho toàn thể nhân viên công ty  nhằm tạo tinh thần đoàn kết, vui tươi…  giữa các thành viên. 

Thông qua các chuyến đi du lịch cũng như các hoạt động trong công ty, Ban Giám Đốc mong muốn tất cả các anh chị em CNV có nhiều niềm vui, sức khỏe trong cuộc sống và trong công việc để giúp công ty ngày càng phát triển và thành công.