Vào những ngày giữa tháng 7 (14/15) năm 2019 Công ty truyền thông và phát triển Minh Dương đã tổ chức đi biển Hải Hòa Thanh Hóa cho các thành viên trong Minh Dương